Legalne dokumenty


Impressum


Nazwa spółki: ORBICO BEAUTY SP. Z O.O.// Adres siedziby: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska

Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego // Numer KRS 0000061216 // Zarząd: Yves Gelb, Grzegorz Olszewski //

Bank: Santander Bank Polska SA, 53-611 Wrocław // Numer rachunku: 85109010560000000120847517 // Kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 3.050.000,00