Legalne dokumenty


POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Orbico Beauty przywiązuje ogromną wagę do obowiązku ochrony prywatności użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejsza Polityka Prywatności pozwoli Ci lepiej zrozumieć zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Orbico Beauty. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Orbico Beauty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000061216, (dalej: "Spółka" lub „Orbico Beauty”). Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 22 461 03 00, adres e-mail: privacy.orbicobeautypl@orbico.com, osoba odpowiedzialna: Grzegorz Olszewski.

Należy pamiętać, że korzystając z witryny internetowej orbicobeauty.pl / wyrażając stosowne zgody, upoważniasz Orbico Beauty do zbierania, rejestrowania, organizowania, przechowywania, używania i/lub przesyłania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Kiedy gromadzimy dane osobowe? Dane osobowe są gromadzone gdy:

• odwiedzasz witrynę internetową;
• udostępniasz treści w sieciach społecznościowych;
• zakładasz konto w witrynie internetowej;
• dokonujesz zakupu w witrynie internetowej lub w naszych punktach sprzedaży sieci dystrybucyjnej;
• subskrybujesz newsletter;
• rejestrujesz się w jednym z naszych programów lojalnościowych; uczestniczysz w akcjach specjalnych, w szczególności w grach, 
• konkursach, testach produktów, ankietach klientów lub badaniach rynku;
• kontaktujesz się z nami: dzwonisz lub przesyłasz prośbę lub skargę do naszego Działu Obsługi Klienta, oceniasz nasze produkty i / lub usługi;
• gdy wyraziłeś zgodę osobom trzecim na przesłanie do nas Twoich danych osobowych.

3.Jakie dane osobowe gromadzimy?

Uważamy, że wszystkie informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika bezpośrednio lub pośrednio są "danymi osobowymi". Możemy zbierać następujące dane osobowe:
• informacje takie jak: nazwisko, imiona, płeć, numery telefonów, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasła, data urodzenia, wiek;
• informacje na temat metody płatności, w szczególności numer karty kredytowej i daty jej wygaśnięcia;
• informacje o zamówieniach jak: numer transakcji, historia zakupów, historia korespondencji z Działem Obsługi Klienta, a także 
• informacje na temat Twoich preferencji, zainteresowań, aktywności w witrynie oraz programie lojalnościowym;
• informacje zawierające treści typu: zdjęcia, filmy, recenzje, komentarze itp.; informacje pochodzące z kont w mediach społecznościowych;
• informacje uzyskane podczas nagrywania rozmów telefonicznych prze Dział Obsługi Klienta w celu zapewnienia najlepszej jakości usług oraz oceny pracy naszego personelu;
• informacje techniczne, w szczególności adres IP urządzenia oraz informacje o tym, jak urządzenie porusza się po naszej witrynie internetowej;
• inne informacje, które zostały podane przez Ciebie podczas kontaktowania się z naszym Działem Obsługi Klienta lub otrzymane od zewnętrznych dostawców.

4. Dlaczego Twoje dane osobowe są gromadzone?

Dane osobowe mogą być gromadzone głównie w następujących celach:

• administracji witryny internetowej i poprawy jakości usług;
• przetwarzania Twoich zamówień (zamówienia, dostawy, faktury, obsługa
posprzedażowa itp.). Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania umowy,
której jesteś stroną;
• w celu zarządzania relacjami z Klientami, w szczególności w celu lepszego
poznania preferencji Klientów i zapewnienia spersonalizowanych ofert na temat naszych produktów i usług (w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, w sieciach społecznościowych lub innych mediach oraz poprzez wyświetlanie ukierunkowanych reklam w witrynach internetowych i na portalach społecznościowych), oraz aby zarządzać członkostwem w naszym programie lojalnościowym. W tym celu możemy wykonywać operacje segmentacji na podstawie preferencji, zainteresowań i zakupów, analizować przeglądanie witryny, aby lepiej zakwalifikować naszą bazę danych. Utworzenie konta pozwala nam na spersonalizowanie potrzeb konsumenckich. Umożliwiamy dokonanie zakupów bez rejestracji. Przetwarzanie odbywa się za wyraźną zgodą lub jest konieczne dla celów, o których mowa powyżej;
• przetwarzania danych w celu badania interakcji społecznych. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Klienta;
• w stosownych przypadkach dane są gromadzone w celu zapobiegania i wykrywania oszustw, przestępstw i zarządzania sporami sądowymi. Przetwarzanie to jest konieczne do celów uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej;
• przetwarzania danych niezbędne w celu zarządzania prośbą Klienta odnośnie (udzielania porad, uczestnictwa w akcjach promocyjnych, reklamacji, prawa odstąpienia od umowy, sprostowań lub usunięcia danych itp.).
• dane osobowe mogą być wykorzystywane również w sposób inny niż wymieniony w Polityce Prywatności, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zostanie poinformowany o sposobie gromadzenie/przetwarzania/wykorzystywania danych.

Możemy wykorzystywać informacje o naszych Klientach w anonimowy i / lub zagregowany sposób do profilowania demograficznego, badań, analiz i innych podobnych celów.

5. Czy ujawniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które gromadzimy na temat Klientów, będą używane przez Orbico Beauty i mogą być przekazane naszym zaufanym partnerom do realizacji celów przetwarzania.

Dane mogą być również udostępniane dostawcom usług działającym w naszym imieniu, w celu (przetwarzania i realizacji zamówienia, zabezpieczenia płatności, zarządzania Obsługą Klienta, zarządzania operacjami technicznymi, oceny, przeglądu, analizy I zarządzania kampaniami digitalowymi itp.). Upoważniamy dostawców usług do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe są zawsze chronione i zabezpieczone.

Usługodawcy mogą znajdować się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub poza nim. W przypadku lokalizacji usługodawców w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Polsce, zobowiązujemy się do:
• uzyskania jednoznacznej zgody na udostępnienie danych osobowych stronom trzecim;
• zawarcia odpowiednich umów transferu danych zgodnych ze Standardowym Modelem Klauzul ustalonych przez Komisję Europejską.

Możemy udostępniać informacje o naszych Klientach w anonimowej i / lub zagregowanej formie stronom trzecim w celu profilowania demograficznego, badań, analiz i innych podobnych celów.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy również zobowiązani do przekazania danych osobowych lokalnym władzom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w ramach wszczętego dochodzenia.

6. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z reguły:
• dane Klienta będą przechowywane przez trzy lata od daty ich pobrania lub od czasu ostatniego kontaktu z Klientem lub od zakończenia stosunku handlowego, chyba że Klient wyrazi sprzeciw lub prośbę o ich usunięcie. Pod koniec tego trzyletniego okresu możemy ponownie skontaktować się z Tobą, aby dowiedzieć się, czy nadal chcesz otrzymywać informacje handlowe. Jeśli nie uzyskamy jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi, Twoje dane zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• dane dotyczące dokumentów tożsamości będą przechowywane przez rok w przypadku korzystania z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. W przypadku, kiedy Klient skorzystał z prawa sprzeciwu i nie chce otrzymywać informacji handlowych;
• dane dotyczące dokumentu tożsamości będą przechowywane przez trzy lata. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem musimy zagwarantować, iż osoba, której dane dotyczą, nie otrzyma żadnej korespondencji przez co najmniej 3 lata i chcemy zachować dowód w tym okresie;
• dane dotyczące kart kredytowych zostaną usunięte natychmiast po transakcji lub zarchiwizowane dla celów dowodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• zgodnie z obowiązkiem prawnym, dane służące do udowodnienia prawdy lub potwierdzające zawarcie umowy mogą być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• dane dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych mogą być przechowywane do sześciu miesięcy.

7. W jaki sposób będziemy chronić informacje o Tobie?

W zależności od rodzaju danych osobowych i związanego z tym ryzyka, Orbico Beauty stosuje odpowiednie środki ostrożności, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, w celu zapewniania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu lub przekazaniu nieautoryzowanym podmiotom.

Może to obejmować praktyki takie jak: ograniczony dostęp pracowników, którzy z racji swoich obowiązków są uprawnieni do dostępu do danych osobowych, dodatkowe umowy gwarancyjne w przypadku dostawców będących osobami trzecimi, oceny wpływu na prywatność, wewnętrzne kontrole w celu oceny naszych praktyk i Polityki Prywatności i / lub wdrożeń fizycznych i/lub logicznych środków bezpieczeństwa (bezpieczny dostęp, proces uwierzytelniania, tworzenia kopii zapasowych, programy antywirusowe, zapora sieciowa itp.).

8. Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować?

Jeśli podasz nam swój adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy, możesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, połączenia lub wiadomości SMS o naszych produktach, usługach lub zbliżających się wydarzeniach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, kontaktując się z nami lub anulując subskrypcję. Możesz także zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie na swoim koncie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, przenoszenia a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i/lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Spółka jest uprawniona do weryfikacji Twojej tożsamości, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o użytkowniku osobom nieuprawnionym.

Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać do nas podpisany wniosek, na adres poniżej:
• korzystając z formularza kontaktowego,
• lub pisząc bezpośrednio na adres:

Orbico Beauty Sp. z o.o., 
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa

Zostaniesz poinformowany o podjętych przez nas działaniach tak szybko jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż miesiąc po złożeniu wniosku. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nie odpowiadania na nieuzasadnione wnioski.
Niniejsza Polityka Prywatności wypełnia obowiązek informacyjny w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz również złożyć skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych lub wnieść odwołanie w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skontaktuj się z naszym punktem kontaktowym ds. ochrony danych w Polsce jeśli masz pytania lub uwagi związane z niniejszą Polityką Prywatności:
e-mail: privacy.orbicobeautypl@orbico.com 

9. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.